kolmapäev, 17. märts 2010

KATRIN SISKAST SAI LINDAKIVI KULTUURIKESKUSE DIREKTRISS!

Kultuurikeskuse Lindakivi direktori ametikoha täitmiseks kuulutas Lasnamäe linnaosa valitsus välja personaliotsingu ja tähtajaks laekus neli taotlust, teatab Raepress.

Linnavalitsus seadis kandideerimistingimuseks kõrghariduse või selle omandamise, eesti keele oskuse kõrgtasemel ja vene ning inglise keele oskuse kesktasemel. Lisaks sooviti edukalt direktorikandidaadilt väga head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust, kohusetunnet, analüüsivõimet ja tahtmist töötada meeskonnas.

Peale selle märgitakse kuulutuses, et "kasuks tuleb praktilise töö kogemus Tallinna linna ametiasutustes".

Linnaosa valitsus hindas töösoovijate CV-sid vastavalt nimetatud kriteeriumitele ja tunnistas sobivaimaks kandidaadiks Katrin Siska.

Siska karjäär Tallinna linnavalitsuses algas 2009. aasta jaanuaris, kui temast sai linnakantselei referent, kelle ülesanne oli linnavalitsuse liikmetele info kogumine seoses kultuuri, spordi ja noorsoopoliitiliste küsimustega.

Möödunud aasta suvel astus Katrin Siska Keskerakonda.

Lindakivi keskuse eelmine direktor, 2007. aastal ametisse asunud Igor Sedašev lahkus ametist omal soovil tänavu veebruari keskel.

Õnnitlused Katile Vanilla Ninja Portaali ja fännide poolt!