neljapäev, 15. jaanuar 2009

KATRIN SISKA TÖÖTAB KABINETIS NUMBER 606

"Teen asju, mis pakuvad rõõmu ja rahuldust. Eks tulevikku näitab aeg!" rõõmustab Katrin Siska ajakirjas Just!

Rokitüdruk on uuest aastast ametis Tallinna linnakantseleis referendina. Kaunis Ninja-Katrin on juba kogu nädala Vabaduse väljaku ajaloolises hoones kabinetis number 606 tööd rüganud, kuid pikemalt ta päevategemistel peatuda ei soovi. "Ma olen praeguse elu-oluga rahul."

Katrini ülesanne on linnavalitsuse liikme tööks vajaliku info kogumine ja süstematiseerimine kultuuri- ja spordivaldkonnas ning noorsoopoliitikat puudutavates küsimustes.

Samuti valmistab ta ette nõupidamisi, osaleb vajadusel linnaelanike vastuvõtul ning täidab muid ühekordseid ülesandeid. "Uus amet on iseenesest põnev, töökollektiiv on sõbralik ja meeldiv," lisab Katrin, kes teenib kuus 16 700 krooni.